Menu

Harmonogram egzaminu – 10.02.2018

Nazwa szkolenia/zajęć Symbol grupy Termin Adres Nr sali

Godziny
egzaminu

Imię i nazwisko
prowadzącego egzamin

Akademia Głównego Księgowego

GK 10.02.2018

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa

106 12:00 Anna Kopytowska

Akademia specjalisty ds. kadr i płac

KP 10.02.2018

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa

106 10:00 Anna Kopytowska