Menu

Harmonogram egzaminu – 19.01.2018

Nr i tytuł
projektu
Nazwa szkolenia/zajęć Symbol grupy Termin Adres Nr sali

Godziny
egzaminu

Imię i nazwisko
prowadzącego egzamin

RPMA.10.03.04-14-1608/15 „Profesjonalne kadry Nowoczesnych Usług dla Biznesu”

Akademia Menadżer Nowoczesnych Usług dla Biznesu

NM 19.01.2018

Sala szkoleniowa
ul. Hallera 22
07-410 Ostrołęka

3 15:30 Wojciech Mażewski